Metatron Intruder

För klinisk avläsning

2D-avläsning

Möjligheten till att se 2D-vävnader från olika vinklar skapar en ”virtuell 3D bild”.

Z

Säkerhet

Icke-invasiv
Fri från strålning
Ingen intern sond behövs

i

Certifierad

CE säkerhet
FDA medical devices
ISO 13485 medical devices

Portabel diagnostik

Diagnostiskt utrutning som är lätt att ta med sig. Var tillgänglig var helst det passar dig.

Automatik och precision

Metatron Intruder är det nyaste tillskottet av avläsningsutrustning från Institute of Practical Psychophysics (IPP). Den skiljer sig markant från tidigare versioner då den är speciellt utvecklad för att snabbt, automatiskt och med stor precision kunna detektera bakterier, virus, svampar, helminer. Utrustningen kan användas i kliniker, diagnostiska centra och forskningsinstitut.

ULtraStructure

När programfunktionen ”UltraStructure” är aktiverad kan histologiska undersökningar genomföras. Programvaran kan automatiskt genomföra denna typ av avläsning, men det går även att genomföra i manuellt läge. När undersökningen är klar kommer visas en ikon på organets bild, som kan veckas ut genom att klicka på den med vänster musknapp.

Multi Vison

Funktionen ”Multi Vision” gör det möjligt att visualisera ett organ i olika plan. Visualisering av ett organ kan göras i tre inbördes vinkelräta plan: F – frontal, L – sagittal och H – horisontell. Valet av ett visualiseringsplan görs med en grupp ikoner som ligger lätt tillgängliga för snabb åtkomst. En uppskattad funktion som är tidsbesparande och gör det lätt att orientera sig i organet.

Bacterial research

Programvaran Intruder genomför per automatik detektering av bakterier, virus, svamp och inälvsparasiter. När något av ovan nämnda påträffats så visas en ikon där den specifika patogenen detekterats. Funktionen ”Bacterial research” ger dig möjligheten att manuellt söka efter t.ex. bakterier och därefter finna bästa möjliga åtgärd från en omfattande databas som innehåller möjliga motmedel.

Analys

Metatron Intruder kan användas för att utvärdera ett fysiologiskt tillstånd hos en patient och för utvärdering av parasitisk floraaktivitet och dess resistens mot moderna antibakteriella preparat. Till skillnad från tidigare modeller har denna programvara en betydligt utökad databas över mikroorganismer. I denna version finns det även 150 nya speciellt framtagna modeller av bakterier, virus, svampar och helminter.

Avläs

Virtual models of organs

Utvärderar omfattningen av skador på olika vävnader i virtuella modeller av organ.

Biochemical homeostasis

Avläs organens eller enskilda celltypers interna funktion.

Spectral wave pathogenesis

Jämför ingående kontra utgående signaler med korrekta värden för klassificerade obalanser. (Morfologi av onormala tillstånd)

Nosological forms

Avläs noslogiska former enligt internationell klassifiering.

 

Utvärdera

Entropic Analysis

Ger dig möjligheten att avläsa i vilket stadie den patologiska processen befinner sig i.

Allergens

Utvärdera vilka kemiska kontra organiska substanser som kroppen responderar negativt på.

Microorganisms, helminths and parasites

Detektera mikroorganismer, virus svamp och inälvsparasiter. Ger dig möjligheten att se aktivitet av dessa i testade vävnader.

Microelements

Detektera och avläs hur mineraler påverkarbiologiska processer. (Oxidationsreduktion, neuroendokrina samt enzymatiska reaktioner).

 

Åtgärda

Food

Avläs vilka födoämnen som ökar kontra har en energisänkande effekt på din klients hälsotillstånd.

Allopathy

Avläs patenterbara substansers inverkan och effekt på klientens vävnad och mikroorganismer.

Nutriceuticals and parapharmaceuticals

Avläs hur koncentrationer av näringsämnen samt hur i naturen förekommande substanser påverkar klientens vävnader.

Homeopathy

Testa och utvärdera homeopatiska preparat.

Teknisk specifikation
 • Programvaran färdigställd år: 2018
 • Frekvens för intern generator: 4.9 GHz
 • Enhet för volumetrisk skanning
 • Undersökningens noggrannhet
  anatomiska strukturer 90-95 %
  histologiska modeller 90-95 %
 • 12-punkts Fleindler skala (anabola och katabola processer)
 • 12-punkts färg-kodad märkning av etaloner
Grundläggande funktioner
 • Bakteriell undersökning
 • UltraStructure
 • Vegeto-test
 • Smart-filter
 • Entropic analysis
 • NLS-analysis
 • Jämförande analys
 • Multi Vision
 • Autogenererad rapport
Test av etaloner
 • Virtuella modeller av organ
 • Biokemisk homeostas
 • Oncomarkörer
 • Spectral-wavepathogenesis
 • Nosologi
 • Bakterier
 • Virus
 • Inälvsmaskar
 • Svamp
 • Antibakteriella preparat
 • Antivirala preparat
 • Anthelmintiska preparat
 • Antifungala preparat
 • Allopati
 • Homeopati
 • Neutraceuticals
 • Spårmineraler
 • Allergener
 • Lithoterapi
 • Fytoterapi
 • Livsmedelsprodukter
Korrigerade funktioner
 • Metaterapi
 • Lithoterapi
 • Fytoterapi
 • Tillverkning av preparat
Språk

Följande språkversioner finns att tillgå

 

 • Engelska
 • Franska
 • Japanska
 • Kinesiska (förenklad)
 • Kinesiska (traditionell)
 • Tyska
 • Ryska
 • Spanska
error: Content is protected