Metatron Hospital

För klinisk avläsning

3D-avläsning

Banbrytande avläsning med 3D-visualisering av kroppens anatomi i 4K upplösning.

Z

Säkerhet

Icke-invasiv
Fri från strålning
Ingen intern sond behövs

i

Certifierad

CE säkerhet
FDA medical devices
ISO 13485 medical devices

Portabel diagnostik

Diagnostiskt utrutning som är lätt att ta med sig. Var tillgänglig var helst det passar dig.

Precision

Metatron Hospital har en precision på upp till 95% vid avläsning. Detta tack vare en minutiös kalibrering och en oerhört omfattande databas som mätvärden jämförs mot.

 • Anatomiosk avläsning 95% 95%
 • Histologisk avläsning 95% 95%
 • Genetik och kromosomer 90% 90%

Wide Vision

Utvalda objekt kan skalas och detaljerad rekonstruktion kan göras av särskilda anatomiska strukturer. Detta görs genom att det valda objektet flyttas till skärmens mitt och andra objekt skuggas för att inte förhindra fullständig exponering av det utvalda objektet.

Multi Vison

Gör det möjligt att inte bara ha virtuella flerdimensionella bilder av anatomiska strukturer, utan också färga markerade ben, mjuka vävnader, kärl och nerver (fyrdimensionell färgkodad NLS information). Fördelen med denna metod är möjligheten att få en exakt bild av topografiska anatomiska relationer av vävnad, kärl och nerver i området som undersöks. Detta leder till förbättrad bilduppfattning. Denna funktion gör det möjligt att undersöka snabbt och detaljerat med stor zoom av anatomiska strukturer som vävnader, kärl och nerver i 4D-format.

Deep Vision

Denna funktion gör det möjligt att visualisera kroppsstrukturer som ligger djupt inuti kroppen och som normalt är gömda av andra anatomiska strukturer. För att visualisera dem, kan du efter att du tryckt på knappen ”Deep Vision”, klicka med muspekaren på den anatomiska struktur som förhindrar visualisering och undersökning av kroppsstrukturen som ligger under. Den kommer då att täckas med ett rött nät av meridianer. Genom att klicka på vänster knapp på musen kommer denna struktur att försvinna och göra den underliggande kroppsstrukturen synlig.

Analys

Metatron Hospitals programvara gör det möjligt att identifiera sex stadier av en sjukdomsutveckling: psychophysiological, energoinformational, neuroendocrine, endotoxic, symptomatic och terminal. I de tre första stadierna betraktas en sjukdom som lätt botbar, vid den fjärde – botbar, vid den femte – knappast botbar, vid den sjätte – obotlig.

Avläs

Virtual models of organs

Utvärderar omfattningen av skador på olika vävnader i virtuella modeller av organ.

Biochemical homeostasis

Avläs organens eller enskilda celltypers interna funktion.

Spectral wave pathogenesis

Jämför ingående kontra utgående signaler med korrekta värden för klassificerade obalanser. (Morfologi av onormala tillstånd)

Nosological forms

Avläs noslogiska former enligt internationell klassifiering.

 

Utvärdera

Entropic Analysis

Ger dig möjligheten att avläsa i vilket stadie den patologiska processen befinner sig i.

Allergens

Utvärdera vilka kemiska kontra organiska substanser som kroppen responderar negativt på.

Microorganisms, helminths and parasites

Detektera mikroorganismer, virus svamp och inälvsparasiter. Ger dig möjligheten att se aktivitet av dessa i testade vävnader.

Microelements

Detektera och avläs hur mineraler påverkarbiologiska processer. (Oxidationsreduktion, neuroendokrina samt enzymatiska reaktioner).

 

Åtgärda

Food

Avläs vilka födoämnen som ökar kontra har en energisänkande effekt på din klients hälsotillstånd.

Allopathy

Avläs patenterbara substansers inverkan och effekt på klientens vävnad och mikroorganismer.

Nutriceuticals and parapharmaceuticals

Avläs hur koncentrationer av näringsämnen samt hur i naturen förekommande substanser påverkar klientens vävnader.

Alternative diagnostics

Avläs blockeringar i kroppens energifält, meridianer samt elektroakupunkturpunkter.

Teknisk specifikation
 • Programvaran färdigställd år: 2015
 • Frekvens för intern generator: 4.9 GHz
 • Enhet för volumetrisk skanning
 • Multidimensionell rekonstruktion av bilder: 4D stereo
 • Undersökningens noggrannhet
  anatomiska strukturer 90-95 %
  histologiska modeller 90-95 %
  genetik- och kromosom modeller 85-90%
 • 12-punkts Fleindler skala (anabola och katabola processer)
 • 12-punkts färg-kodad märkning av etaloner
Grundläggande funktioner
 • Bakteriell undersökning
 • Ultrastructure
 • Vegeto-test
 • Smart-filter
 • Entropic analysis
 • NLS-analysis
 • Jämförande analys
 • Deep Vision
 • Multi Vision
 • Wide Vision
 • Skiktad avläsning
 • Ändring av omgivande vävnader
 • Autogenererad rapport
Test av etaloner
 • Kroppstyper
 • Virtuella modeller av organ
 • Biokemisk homeostas
 • Oncomarkörer
 • Spectral-wavepathogenesis
 • Nosologi
 • Mikroorganismer och helminter
 • Bakterier
 • Virus
 • Inälvsmaskar
 • Svamp
 • Allergener
 • Alloapti
 • Neutraceuticals
 • Homeopati
 • HEEL preparat
 • Val av homeopatiska potenser
 • Fytoterapi
 • Lithoterapi
 • Spårmineraler
 • Psyko Emotionellt tillstånd
 • Bach’s blommessenser
 • Probiotika
 • Apiterapi
 • Livsmedelsprodukter
 • Medicinsk kosmetika
Alternativ diagnostik
 • Chakra
 • Irisdiagnostik
 • Kinesiska meridianer, 12 par
 • Utvärdering av BAP på händer och fötter
 • Örondiagnostik
Korrigerade funktioner
 • Metaterapi
 • Lithoterapi
 • Fytoterapi
 • Korrigering av psykoemotionellt tillstånd med Bach-blomstermedel
 • Tillverkning av preparat
Språk

Följande språkversioner finns att tillgå

 

 • Engelska
 • Franska
 • Japanska
 • Kinesiska (förenklad)
 • Kinesiska (traditionell)
 • Tyska
 • Ryska
 • Spanska
error: Content is protected