Studier

Utförda på olika sjukhus runt om i världen

Här nedan hittar du några av de jämförande studier som är utförda. Information i det här avsnittet hjälper dig att förstå hur NLS-diagnostikmetoden fungerar och hur den skiljer sig från andra diagnostiska metoder (NMR, CT, ultraljud).

Precision

Metatron avläsningsutrustning har en precision på upp till 95% vid avläsning. Detta tack vare en minutiös kalibrering och en oerhört omfattande databas som mätvärden jämförs mot.

  • Anatomiosk avläsning 95% 95%
  • Histologisk avläsning 95% 95%
  • Genetik och kromosomer 90% 90%
error: Content is protected