Studier

Här hittar du några av de jämförande studier som är utförda. Information i det här avsnittet hjälper dig att förstå hur NLS-diagnostikmetoden fungerar och hur den skiljer sig från andra diagnostiska metoder (NMR, CT, ultraljud).