Avläsning

Metatron är originalet

Bakgrund till avläsning

De flesta vetenskapliga stödfunktionerna för det ryska rymdprogrammet är förlagda till Sibirien. Metatrons system är en spin-off från det ryska rymdprogrammet som utvecklades vid den medicinska fakulteten vid universitetet i Omsk i Sibirien.

Institute of Practical Psychophysics (Omsk) grundades 1990 av Vladimir Igorevich Nesterov,  presidenten för International Academy of non-linear diagnostic systems, full medlem av Academy of medical och technical sciences. Institute of Practical Psychophysics (IPP) är en vetenskaplig forskningsinstitution, huvudsakligen inriktad på praktiska studier inom bio-resonansdiagnostik och terapifält.

Systemet är relativt okänt i Sverige men används i vår omvärld brett av idrottsläkare, större hälsokliniker, sjukhus och av privata kliniker.

Systemet är byggt på en teknologi som ligger utanför den vanliga sjukvårdens normala verktyg. Den är baserad på 20 års grundforskning utförd av ett antal ryska team som analyserat och katalogiserat frekvenser som varje organ kroppen utstrålar. Man har registrerat den normala frekvensbilden för varje organ i respektive ålder och kön.
Metatrons utrustning används för att bedöma organs funktion, inte struktur. Därför fungerar den inte som ECG, CT, MRI eller Ultraljud. Metatron mäter de elektriska fälten som kroppen strålar ut.

Hur utförs avläsningen?

Metatron, utvecklat av Institute of Practical Psychophysics i Ryssland, Omsk i Sibirien är ledande i utveckling av icke linjärt bio-feedback system (NLS). Diagnosutrustningen är baserad på den spektrala analysen av virvelmagnetiska fältet (vortex) för alla biologiska objekt. Tekniken gör det möjligt att spåra alla tillstånd i kroppen genom förändringar i kroppsvävnadens vågegenskaper.

De som är kunniga i fysik känner vad som mäts som magnetic vector potential, Ā-fältet som går i samma riktning som strömmen. Ā-fältet är en är en rät vinkel gentemot B-fältet som korsar de magnetiska kraftfälten, samma princip som driver en elektrisk motor. Levande organismer är mycket känsliga för Ā-fältet (magnetic vector potential).

Icke invasiv avläsning

Avläsning genomförs med hjälp av patenterade induktorer som placeras på vänster resp. höger av sida av huvudet. Avläsningsutrustningen möjliggör produktion av en förinställd bioelektrisk aktivitet hos hjärnneuroner, med denna aktivitet som bakgrund blir det möjligt att selektivt förstärka signaler som knappt kan upptäckas mot de statistiska fluktuationerna. Därefter isoleras och avkodas informationen de innehåller.

Induktorer som används av systemet tar upp signalerna från det biologiska fältet precis där den har sitt ursprung för att sedan avkoda och visa den på datorskärmen. En virtuell tredimensionell projicering av t.ex. inre organ visas. Färgkodade märken på den tredimensionella bilden gör det lättare för läkaren att bestämma platsen för en patologisk process. Det är möjligt att bedöma processen för sönderdelning av biologiska strukturer och göra prognoser genom att jämföra ett utvalt områdes färgkodning. I kombination med ytterligare analysmetoder kan vi också avgöra i vilket stadie sönderdelningsprocessen befinner sig i.

För att definiera patologi i ett område är det nödvändigt att undersöka djupare nivåer av det organ som produceras på skärmen av datorn tills patologinidusen är lokaliserad.

 

Hur skiljer sig NLS-avläsning från andra avläsningsmetoder?

Till skillnad från Folle’s elektro-punkteringsdiagnosmetod där organens och organsystemens energipotentialer mäts genom biologiskt aktiva punkter (BAP), som indirekt visar organets tillstånd (ofta med betydande fel), så avläser NLS-analysmetoden organtillståndet direkt på grund av resonansförstärkningen av strålningssignalen för det organ som undersöks. Detta görs med hjälp av en icke-invasiva triggersensorer.

Varje organ och varje cell har sina egna distinkta svängningar. Det avlästa organet respektive den celltyp som avläses presenteras i datorsystemet i en graf. Denna graf representerar villkoren för informationsutbytet mellan organet (vävnad) och miljön. Varje patologisk process har sin egen distinkta graf.

Programmet innehåller en stor mängd av patologiska processers grafer med alla progressiva stadier som visas med ålder, kön och andra variationer i beaktade. Efter att ha läst frekvensegenskaperna för det biologiska objektet som undersöks, jämför systemet graden av deras spektrala likhet med frisk eller patologiskt påverkad vävnad eller infektionsorgan för att uppnå den närmaste patologiska processen eller tendensen. Om processerna är likartade tillåts virtuellt diagnostikläge för differentierad diagnos av varje process.

Uppfinnaren av NLS-bio-feedback (”METATRON”) Svyatoslav Pavlovich Nesterov, som 1988 uppfann en triggersensor och därmed fann idén om systemet. Vidareutveckling till de system vi har idag är leds av Professor Vera Ivanovna Nesterova.

Den icke-linjär diagnostiska avläsningen utvecklas fortfarande. Metoderna förbättras mycket snabbt, så versionerna av systemet förnyas var sjätte månad. Genom att använda nya digitala triggersensorer (utvecklade vid Stanford University i USA) har systemet blivit snabbare och kvaliteten har ökat. Precisionen avspeglas bland annat i 4D-Tissue-visualisering som visas i 4K-upplösning. Den kliniska forskningen som bedrivs på sjukhus bekräftar detta.

NLS-metoden förbättrades inte bara genom att introducera nya tekniska uppfinningar utan också med nya applikationer. Enkla kirurgiska manipulationer, till exempel biopsi, genomförts under lång tid med hjälp av ultraljud, fluoroskopi och datortomografi. Nu kan biopsi också kontrolleras av NLS.

Till skillnad från datortomografi och NMR kräver NLS-analys inte fält med hög intensitet. NLS-analys ger oss metaboliska undersökningar, särskilt på cellnivå.

Det förekommer Kinatillverkade plagiat som påstår sig vara originalet Metatron, men det finns enbart ett original som värderar korrekta resultat och backas upp av kliniska studier. Hos Metatron kalibreras varje exemplar noggrant vid tillverkning.

Idag mäter man vid institutet upp nya patogener, virus, bakterier, amöbor och andra kända sjukdomstillstånd. Resultaten levereras därefter in i Metatrons maskiner för att det skall vara snabbt att ta reda på vad som påverkar hälsan hos en individ med hälsoproblem. Inom loppet av sekunder svarar kroppen på vilka patogener som finns, var de finns och systemet ger förslag på lämplig motåtgärd. Det är en stor skillnad i kvalitet och tidsåtgång till skillnad mot att behöva gissa och leta med äldre metoder.

Nöjer du dig enbart med det bästa för dig själv och dina klienter har du kommit rätt.
Metatron är originalet.

error: Content is protected