0%
2

Prov för kompetensintyg Introduktion Metatron Hospital

Kontrollfrågor för att validera kunskap från introduktionskursen Metatron Hospital.

The number of attempts remaining is 3

Fyll i ditt namn - detta namn kommer användas på certifikatet

1 / 13

Vad är absolut nödvändigt att göra mellan klienter?

Question Image

2 / 13

Hur förklarar du Nosological forms?

Question Image

3 / 13

Vad säger du till en klient som frågar vilket frekvensområde som avläses med Metatron-enheter?

Question Image

4 / 13

Vid vilken frekvens finns glatt muskulatur?

Question Image

5 / 13

Vad behöver klienten ha i sig för att du skall få rejäla behandlingsresultat?

Question Image

6 / 13

Hur förklarar du Spektral wave pathogenesis?

Question Image

7 / 13

Vad betyder röd linje?

Question Image

8 / 13

Vilken linje är mest fördelaktig att ha överst i spektrumet?

Question Image

9 / 13

Vad händer om du behandlar väldigt många obalanser och organ istället för några få väl valda?

Question Image

10 / 13

Vad betyder blå linje?

Question Image

11 / 13

Varför är det viktigt att förstå frekvensspektrumet?

Question Image

12 / 13

Vad har knappen Entropic analysis för funktion?
Question Image

13 / 13

Vilken funktion har Organotherapy?

Question Image

Your score is

0%

error: Content is protected