07 mar

Om bioresonans

De flesta vetenskapliga stödfunktionerna för det ryska rymdprogrammet är förlagda till Sibirien. Metatrons system är en spin-off från det ryska rymdprogrammet som utvecklades vid den medicinska fakulteten vid universitetet i Omsk i Sibirien.

Professor Vladimir Nestorov vid universitetet i Omsk utvecklar teknologin och Metatron tillverkar den numera välkända utrustningen. Systemet är relativt okänt i Sverige men används i vår omvärld brett av idrottsläkare, större hälsokliniker, sjukhus och av privata kliniker.

Systemet är byggt på en teknologi som ligger utanför den vanliga sjukvårdens normala verktyg. Den är baserad på 20 års grundforskning utförd av ett antal ryska team som analyserat och katalogiserat frekvenser som varje organ i kroppen utstrålar. Man har registrerat den normala frekvensbilden för varje organ i respektive ålder och kön.

Metatrons utrustning används för att bedöma organs funktion, inte struktur. Därför fungerar den inte som ECG, CT, MRI eller Ultraljud. Metatron mäter de elektriska fälten som kroppen strålar ut.

De som är kunniga i fysik känner vad som mäts som magnetic vector potential, Ā-fältet som går i samma riktning som strömmen. Ā-fältet är en är en rät vinkel gentemot B-fältet som korsar de magnetiska kraftfälten, samma princip som driver en elektrisk motor. Levande organismer är mycket känsliga för Ā-fältet (magnetic vector potential).

Genom att påföra en person de frekvenser som motsvarar det organ man vill ha information om, är det möjligt att mäta ett svar från kroppen. Frekvenserna påförs via induktorer (patenterade) på huvudet (eller annan kroppsdel). Systemet mäter resonansen mellan de två frekvenserna. Därefter jämförs resultaten mot den stora databasen med normvärden. Resultatet för de frågade organet visas både grafisk och uttryckt i värden motsvarande organets hälsotillstånd.

Det finns många kopior och många andra namn men enbart ett original som värderar korrekta resultat och backas upp av kliniska studier. Hos Metatron kalibreras varje exemplar  noggrant vid tillverkning.

Idag mäter man vid institutet upp nya patogener, virus, bakterier, amöbor och andra kända sjukdomstillstånd. Resultaten levereras därefter in i Metatrons maskiner för att det skall vara snabbt att ta reda på vad som påverkar hälsan hos en individ med hälsoproblem. Inom loppet av sekunder svarar kroppen på vilka patogener som finns, var de finns och systemet ger förslag på lämplig motåtgärd. Det är en stor skillnad i kvalitet och tidsåtgång till skillnad mot att behöva gissa och leta med äldre metoder.

Nöjer du dig enbart med det bästa för dig själv och dina klienter har du kommit rätt.

Metatron är originalet.